Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Udarbejdet af:

Lading arkitekter
+ konsulenter A/S

Ingeniørfirmaet
Huset Hovmand ApS

Med støtte fra:

Erhvervs og Boligstyrelsen

Grundejernes Investeringsfond

Kontakt:

Telefon +45 4581 0108
info@viden-om-vinduer.dk

Trævindue med termoruder
Konstruktion i et trævindue med termoruder

Trævinduer med termoruder

Trævinduer med termoruder er den mest udbredte type vinduer.

Konstruktion

Trævinduer med termoruder

 • har relativt kraftige dimensioner på ramme/karmkonstruktion  
 • "indbygget forældelse" af vitale dele:
  • ruderne punkterer (gennemsnitlig levetid 17-20 år)
  • monteringsbåndene mister tætningsevnen (ca. 15 år) 
 • er bedst til meget store ruder 
 • egner sig dårligt til små ruder
 • energimæssigt ligger "break even" (for termovinduer kontra kitfalsvinduer) omkring et almindeligt dannebrogsvindue uden sprosser.

Typiske skader på trævinduer

Trævinduer med termoruder har følgende typiske skader:

 • punkterede termoruder 
 • lunker (fordybninger) i glasmonterings-båndene, så der kan trænge vand ind mellem rude og glasliste  
 • søm/skruer i (bund)glaslister virker som fugtkanaler ind i træværket - især hvis de ikke er dykket og kittet 
 • endetræ kan suge fugt 
 • samlinger med affasede kanter virker som fugtlommer (affasningen sker af produktionstekniske hensyn) 
 • de fleste skader opstår i bunden af vinduesrammer og vindueskarm.

Vedligehold af trævinduer

Trævinduer skal vedligeholdes løbende. Herunder omfatter vedligeholdelse af træ vinduer følgende punkter:

 • glasmontering eftergås med 1-3 års mellemrum - sunkne monteringsbånd udskiftes eller nødrepareres med silikone 
 • dræn i bundfalse under glaslister skal holdes åbne - betyder længere levetid både på træværk og ruder 
 • småskader i trævinduers træværk skal repareres når de opstår, og kan så mestendels klares ved afpropninger eller kitning 
 • hold især øje med bundglaslisterne, der er mest udsatte - aluglaslister nedbrydes ikke af vejrliget, men 'sladrer' heller ikke om mulig fugtophobning 
 • pletreparation af malerbehandlingen med 2-3 års mellemrum - altid med grunding af bart træ inden (plet)maling af trævinduer
 • regn med udskiftning af termoruder efter ca. 20 år