Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Udarbejdet af:

Lading arkitekter
+ konsulenter A/S

Ingeniørfirmaet
Huset Hovmand ApS

Med støtte fra:

Erhvervs og Boligstyrelsen

Grundejernes Investeringsfond

Kontakt:

Telefon +45 4581 0108
info@viden-om-vinduer.dk

Koblet ramme i aluminium
Principsnit i koblet ramme
Snedkerfremstillet kopivindue med koblet ramme i træ
Renoveringsvindue - et fabriksfremstillet kopivindue med en bred, men tynd koblet ramme

Koblede vinduer

Koblede vinduer - eller vinduer med koblede rammer - er én type af forsatsløsning, der udføres for at forbedre vinduer i forhold til energi, økonomi, lysisolering og æstetik i stedet for at benytte termovinduer. En anden type af forsatsløsning er forsatsvinduer.

Koblede vinduer har en koblet ramme monteret direkte på vinduets gående udvendige ramme med koblingsbeslag, der består af et hængsel og et lukkebeslag. Forsatsruden er i reglen forsynet med et rammeprofil i enten træ eller aluminium, men der findes også et koblet system i hærdet glas uden ramme. 

Koblede vinduer blev almindelige omkring 1950'erne, men bruges nu mest til energiforbedring af eksisterende kitfalsvinduer eller kopivinduer.

Konstruktion

Koblede vinduer fra 1950érne er ofte forsynet med et beslag, så de kan fikseres ved pudsning. Det findes sjældent på nye koblede rammer, men det ville da være en ide for producenterne; især de større rammer er ustabile, når de åbnes for pudsning. 

Den indvendige rude kan være et enkeltlagsglas eller en termorude, og begge løsninger kan udføres som energiruder. Koblede rammer med termoruder kan blive meget tunge, og det er ikke alle eksisterende vinduer, der er stærke nok til at klare belastningen. Det kan give skævvridning af hængslerne, og rammetræet kan flække. 

På vinduer med koblede rammer udføres kun én tætning - mellem den koblede ramme og vinduets karm. Mellemrummet mellem de to rammer skal ventileres til udeluften for at undgå kondens. 

Energiforbedring af eksisterende vinduer 

Koblede vinduer kræver som udgangspunkt en dybere rammefals. Nye vinduer med koblede rammer er født med den dybe fals, men til eftermontering kræves særlige løsninger.

Der er to principløsninger:

 • enten fræses den eksisterende karmfals dybere (og det er ikke helt let i hjørnerne) eller 
 • den koblede ramme udføres smallere end den eksisterende, så den kan slå an mod en ny tætningslister på indersiden af karmen 

Fordele og ulemper ved koblede vinduer

Fordele ved koblede vinduer i forhold til forsatsvinduer:

 • mere af det skrå lys kommer ind 
 • vinduespladen skal ikke ryddes for potteplanter m.m. når vinduet skal åbnes; det har især betydning ved et-rammede vinduer 
 • ved montering på eksisterende vinduer er den eksisterende karm fortsat synlig 

Ulemper ved koblede vinduer i forhold til forsatsvinduer:

 • knap så god energibalance, særlig for aluminium og ruder uden ramme 
 • ikke så god lydisolation som forsatsvinduer 
 • (kan være) mere besværlige at pudse

Materialevalg

Koblede vinduer udføres i træ eller aluminium eller i glas uden ramme.

Koblede vinduer i træ 

 • bedre isoleringsevne end aluminium  
 • større dimensioner - kraftigere rammer

Koblede rammer i aluminium 

 • dårligere isoleringsevne end træ 
 • spinklere profiler - tager mindre lys, kan være lettere at tilpasse eksisterende vinduer med spinkle rammer 
 • materiale og detaljering kan virke fremmed, især på meget gamle vinduer 

Optoglas (uden rammer) 

 • tager (næsten) ikke lys 
 • den eksisterende ramme med profiler er synlig gennem glasset - diskret løsning 
 • indramningen af ruden "mangler" - det kan (for nogle) virke mærkeligt med glas foran rammen.