Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Udarbejdet af:

Lading arkitekter
+ konsulenter A/S

Ingeniørfirmaet
Huset Hovmand ApS

Med støtte fra:

Erhvervs og Boligstyrelsen

Grundejernes Investeringsfond

Kontakt:

Telefon +45 4581 0108
info@viden-om-vinduer.dk

Eksempel på vindue med kitfals
Konstruktion i et kitfalsvindue

Kitfalsvinduer

Kitfalsvinduet er et eksempel på et ualmindeligt vellykket "design" - kun få andre sammensatte bygningsdele har formået at holde lige så længe. 

Kitfalsvinduet har været produceret i omkring 300 år; detaljerne har ændret sig, men grundlæggende er konstruktionen den samme. 

Konstruktion

Kitfalsvinduet er

 • materialeøkonomisk 
  - spinkle dimensioner og meget lidt spild 
 • enkelt at fremstille 
 • enkelt at vedligeholde 
 • risikoen for alvorlige, systematiske skader er begrænset 
 • enkelt at reparere 
 • enkelt at betjene

- og med en forsatsløsning er det energimæssigt helt tidssvarende.

Typiske skader

Kitfalsvinduer har følgende typiske skader:

 • kit løsner sig, efterhånden som det tørrer ud; det giver mulighed for ophobning af fugt, der kan skade træværket - primært i de opadvendte false 
 • hvis nitter og skruer ruster, virker hullerne som fugtkorridorer; ældre vinduer har derfor typisk rådskader omkring befæstigelsen af beslag 
 • endetræ kan suge fugt, og er derfor mere udsat - det nederste stykke af midterposten, sidekarme og siderammer kan være udsatte 
 • de fleste skader opstår i bunden af rammer og karm

Vedligehold

Kitfalsvinduet skal vedligeholdes løbende. Herunder skal:

 • kitskader udbedres med 1-3 års mellemrum 
 • småskader i træværket repareres når de opstår, og kan så mestendels klares ved afpropninger eller kitning 
 • skruer må ikke kunne ruste - skiftes omgående, hvis der ved en fejl ikke er brugt rustfrie skruer 
 • pletreparation af malerbehandlingen med 2-3 års mellemrum - altid med grunding af bart træ inden (plet)maling 
 • husk at overmale kitreparationer.

Med ovenstående vedligeholdelse kan kitfalsvinduer holde i mange år uden større vedligeholdsarbejder.