Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Glas og ruder

Vinduesglas og ruder

Disse sider vedrører de generelle egenskaber for vinduesglas og rudekonstruktioner.

  • Vinduesglas er materialet. 
  • Ruder er de felter af en eller flere, evt. sammensatte glasplader, som man monterer i vinduets ramme.

Fremstilling af vinduesglas

Glas fremstilles af en blanding af sand, soda og kalk, der varmes op til minimum 
1.500oC, formes og derefter køles langsomt af. 
Der kan være tilsat en række andre stoffer, nogle af produktionstekniske årsager, andre - fx pigment - for at ændre glassets farve eller egenskaber. 

Vinduesglas (planglas) har gennem tiden været fremstillet på forskellig måde. I dag bruger man fortrinsvis en teknik, hvor den varme glasmasse flyder ud på et tinbad. 

Denne type glas kaldes floatglas og er helt glat/plan. Alle andre glastyper har små ujævnheder i overfladen, der er meget synlige i spejlingerne.

Inden man opfandt floatglasset blev det meste vinduesglas fremstillet som trukket glas, der også er en industriel fremstillingsmetode. Trukket glas har lidt mere spil i overfladen end floatglas, men er ikke så ujævnt som de håndværksmæssigt fremstillede glastyper.
De store glasfabrikker fremstiller ikke længere trukket glas, men der findes stadig små fabrikker i bl.a. Østeuropa, som gør det. Glasset vil kunne fås på bestilling.

Fysiske egenskaber for vinduesglas

Glas er et tungt materiale med en massefylde på 2,5 (vand har en massefylde på 1). Glas er meget bestandigt overfor både kemiske og bakteriologiske påvirkninger, men er til gengæld følsomt overfor mekanisk påvirkning - det går i stykker hvis man slår på det. Gør man ikke det, er glas næsten uforgængeligt.

Glas har en høj varmeledningsevne og isolerer derfor meget dårligt. Udviklingen af nye typer vinduesglas og rudetyper har især til formål at løse dette problem. 

Floatglas fremstilles med en række forskellige egenskaber - solafskærmende, lavemmission, sikkerhedsglas osv. Ved at kombinere flere lag glas af forskellig type til vinduesruder, har man mulighed for at opnå en meget bred vifte af egenskaber.