Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Udarbejdet af:

Lading arkitekter
+ konsulenter A/S

Ingeniørfirmaet
Huset Hovmand ApS

Med støtte fra:

Erhvervs og Boligstyrelsen

Grundejernes Investeringsfond

Kontakt:

Telefon +45 4581 0108
info@viden-om-vinduer.dk

Sålbænke

En sålbænk er en inddækning der skal lede vand væk fra samlingen mellem vindue og facade.

 • Sålbænken skal have en hældning på minimum 1:7
 • Vandet skal ledes væk fra hjørnet mellem sålbænken og vinduesfalsen
 • Sålbænken bør stå minimum 3 cm ud over det underliggende murværk
 • På moderne vinduer bør fugen være tilbageliggende, og vinduet forsynet med en drypnot i bundkarmen
 • På kitfalsvinduer med geissfuss kan mørtelfugen udføres i flugt med vinduet, hvis mørtelfugen er min. 1 cm høj og sålbænken er udført i natursten eller som en pudset skråfals.

Sålbænk og vindue skal passe til hinanden. Det ses ofte at vinduer skiftes mens sålbænken bevares - og det kan gå ud over den konstruktive sammenhæng, så der opstår skader.

Skadede eller forkert udførte sålbænke kan give fugtophobning i murværket og/eller i vinduets bundkarm.

Pudset skråfals

Pudset skråfals

 • meget almindelig sammen med gamle kitfalsvinduer
 • kitfalsvinduet er (skal være på kopivinduer) forsynet med en geissfuss i karmen - en not, som fastholder mørtelfugen/pudsen
 • fungerer fint, hvis overfladen er intakt og hældningen tilstrækkelig (1:7)
 • let at reparere

Hyppige skader:

 • utilstrækkeligt fald
 • revner og afskalninger i pudsen 
Sålbænk i sandsten

Sålbænk i sandsten

 • især på palæer fra 1700-tallet
 • omstændelig at reparere

Hyppige skader:

 • bagfald
 • nedbrydning af stenen (flager, smuldrer)
Sålbænk støbt i beton
Snit i støbt sålbænk

Støbt sålbænk

 • inddækning der blev almindelig fra omkring 1900-1950
 • sålbænken er støbt fast til vinduets karm
 • vinduet bør ikke udskiftes uden at sålbænken også skiftes
 • kan ikke repareres holdbart
 • sålbænken kan ikke genskabes, hvis vinduerne er skiftet - i så fald er skifersålbænke det bedste alternativ

Hyppige skader:

 • revner, nedbrudt overflade
 • holdbarhed ca. 50 år - dvs. at de støbte sålbænke, der findes på bygninger nu, stort set alle er tjenlige til udskiftning
Sålbænk i naturskifer
Snit i sålbænk i naturskifer

Sålbænk i naturskifer

 • almindelig fra slutningen af 1800-tallet og frem - bruges også idag
 • sikker løsning på murværk, hvis den udføres rigtigt
 • egnet til at erstatte de fleste andre typer sålbænke, herunder også støbte
 • kan ikke repareres, men relativt lette at udskifte

Hyppige skader:

 • generelt få skader
 • mekaniske skader (afslag af kant eller hjørne)
 • nedbrydning - flager / smuldrer efter ca. 80-100 år, afhængig af miljøet 
 • holdbarhed ca. 100 år

Sålbænk i metal inddækning

Rigtigt udført metalsålbænk
Forkert udført metalsålbænk
Snit i metalsålbænk
Forkert udført sålbænken, hvor sålbænken er lagt ind i en vandret not på forsiden af bund-karmen, der næsten er rådnet væk på et 15 år gammelt vindue
 • en inddækning, der ikke er så entydigt tidstypiske som de andre løsninger
 • kobber ses på ældre bygninger, især finere bygninger fra omkring 1900-tallet
 • zink ses oftere på mere ydmyge bygninger, og (lidt) senere end kobberinddækningerne
 • metalsålbænke ses ofte brugt som reparation eller 'forbedring' af andre sålbænktyper, og bestemt ikke altid med godt resultat

Hyppige skader:

 • tæring af metallet

Hyppige fejludførelser:

 • sålbænken/inddækningen er fastgjort udvendigt på bundkarmen, hvilket kan give kritiske fugtskader på vinduet
 • værst hvis inddækningen er monteret i en not på forsiden af bundkarmen
 • fastgørelse med søm/skruer på forsiden af bundkarmen er også en hyppig fejl
 • sålbænken/inddækningen er ikke ført op ad siden på murfalsen (se fotos)