Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Maling

Maling har primært to funktioner:

 • den skal beskytte træet mod solens nedbrydning 
 • den skal se pæn ud

Malingen bidrager ikke til at holde træet tørt. Tværtimod kan den forkerte eller for tyk maling spærre fugten inde.

Bestanddele

Maling består af:

 • pigment - giver farve og beskytter mod solen 
 • bindemiddel - holder pigmentet fast til underlaget og danner en film 
 • evt. opløsningsmiddel - holder malingen flydende 
 • evt. fyldstoffer - gør malingen mere tyktflydende, diffusionsåben, 
  forhindrer at pigmenter klumper sammen
   
 • andre stoffer - fx fungicider, dispergeringsmidler (antiklumpning), 
  skum- og skindhindrende midler, sikkativer (tørrelse)

Valg af maling og kulør

Hvis ikke man totalafrenser, er det sikreste at vælge samme type maling som den der er på vinduet i forvejen. Det er ikke alle malinger, der hæfter lige godt oven på andre typer.

Er vinduerne totalafrenset, står man mere frit - og der findes gode produkter inden for alle malingtyper. Det afgørende er at malingen er beregnet til udendørs træ, evt. specielt til vinduer. 

Hvis malingen har en ordentlig kvalitet, har grunding og arbejdets udførelse generelt større indflydelse på resultatet end malingtypen. Dog vil alkydmaling som regel være det mest vejrbestandige efterfulgt af plastalkyd.

Det er et kendt fænomen at malebehandling i mørke farver 'brænder hurtigt af', hvis de udsættes for direkte sol. Det skyldes at mørke kulører absorberer mere solenergi end lyse, og lyse farver er derfor mere holdbare.

Plast- og akrylmaling

Generelt:

 • vandig
 • består af små plast og/eller akrylpartikler, der er dispergeret (holdes svævende) i vand 
 • når vandet fordamper klistrer partiklerne sammen og danner en film 
 • til udendørs træ bør man vælge akrylmaling

Fordele:

 • arbejdsmiljø - ingen organiske opløsningsmidler

Ulemper:

 • dårligere vedhæftning - større krav til bunden 
 • nogle produkter er for tætte, især ved genbehandlinger 
  - fugt kan slippe ind, men ikke ud 
 • der kan opstå blærer lige efter påføring

Alkydmaling

Generelt:

 • terpentinholdig
 • alkyder er store molekyler hvori der indgår umættede fedstsyrer 
 • alkyd kan fremstilles udfra både vegetabilske og mineralske olier  
 • alkyder skal opløses i et opløsningsmiddel, fx terpentin 
 • tørringen foregår dels ved at terpentinen fordamper, dels ved oxydering (de umættede fedtsyrer forbinder sig med hinanden under optagelse af ilt)

Fordele:

 • god vedhæftning 
 • god sammenflydning 
 • meget vejrbestandig

Ulemper:

 • arbejdsmiljø - indeholder organisk opløsningsmiddel

Plastalkydmaling

Generelt:

 • vandig alkyd
 • forenklet sagt: en plastmaling, hvor der ud over plastmolekylerne også svæver mikroskopiske dråber alkydolie i vandet  
 • når vandet er fordampet hærder alkydolien ved optagelse af ilt, samtidig med at plastmolekylerne klistrer sammen 
 • der kan også være tale om et bindemiddel der er en blanding af plast og alkyd 
 • malingen er tilsat en emulgator, der gør olie og vand forenelige

Fordele:

 • bedre vedhæftning end akryl 
 • arbejdsmiljø - ingen organiske opløsningsmidler 
 • sælges også under betegnelsen "vinduesmaling"

Ulemper:

 • ikke fuldt så god vedhæftning som terpentinholdig alkyd og linolie

Linoliemaling

Generelt:

 • linolie tørrer (hærder) ved at linoliemolekylerne binder sig til hinanden under optagelse af ilt (oxydering) 
 • linoliemaling behøver ikke være tilsat opløsningsmiddel,  men det er der ofte - bl.a. fordi tørringen ikke forløber tilfredsstillende, hvis ikke lagene er tilstrækkeligt tynde 
 • maling bør ikke være fremstillet af rå olie 

Fordele:

 • god vedhæftning 
 • arbejdsmiljø - hvis der ikke er opløsningsmiddel i

Ulemper:

 • lang tørretid 
 • skal påføres tyndt, kan kræve mange lag 
 • kræver stor omhu i udførelsen - der er mange fejlmuligheder 
 • store kvalitetsforskelle i produkterne på markedet og generelt utilstrækkelig dokumentation 
 • passer dårligt ind i logistikken på en moderne byggeplads

Læs mere om linoliebehandling

Træbeskyttelse

Generelt:

 • grænsen mellem træbeskyttelse og tynd maling er ikke klart defineret 
 • tidligere var træbeskyttelse laserende, indeholdt meget opløsningsmiddel og dannede ikke egentlig film men trængte helt ind i træet 
 • idag findes også dækkende træbeskyttelse og vandbaseret træbeskyttelse, og mange af produkterne danner film 

Fordele:

Traditionel træbeskyttelse (ingen film):

 • god vedhæftning 
 • ingen afskalning 
 • ingen afrensning af gammel maling ved genbehandling

Moderne træbeskyttelse, der danner film:

 • afhængig af typen, men generelt samme egenskaber som (tynde) malinger 
 • kan være lidt lettere at arbejde med

Ulemper:

Traditionel træbeskyttelse (uden film):

 • dårligt arbejdsmiljø - meget organisk opløsningsmiddel 
 • primært en kemisk beskyttelse (fungicid) 
 • ved lavt olieindhold - dårlig beskyttelse mod udtørring 
 • ringe beskyttelse mod solens nedbrydning

Moderne træbeskyttelse, der danner film:

 • kan ikke bruges ovenpå tidligere malede overflader 
 • mindre god til at dække småskader og skavanker i bunden