Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Malervarer

Malervarer omfatter de forskellige typer af malerprodukter til behandling af vinduer og vinduesbeslag. Læs mere under de forskellige typer af malervarer.

Imprægnering

Fungicid og bindemiddel i en væske der fordamper, så fungicidet bliver efterladt inde i træets porer og på overfladen.

Læs om imprægnering

Grunding

Fylder porerne i det yderste lag træ. Er træet ikke imprægneret, bør grundingen indeholde fungicid.

Læs om grunding

Maling

Mellemmaling

Indeholder meget fyld-stof, kan fylde små sprækker. Der skal slibes efter strygning med mellem-maling.

Mellemmaling benyttes langt fra altid.

Dækmaling

Giver den ønskede farve, beskytter mod solens nedbrydning, giver en glat overflade.

Læs om maling

Linoliemaling

Linoliemaling består af linolie med farvepigmenter. Linoliemaling er en smidig og diffussionsåben maling, som træet kan ånde igennem.

Læs om linoliemaling

Rustbeskyttelse

Rustbeskyttelse er vigtig - det hjælper ikke at beskyttelsen af træværket er optimal, hvis beslagene ruster efter få år.

Læs om rustbeskyttelse

Systembehandling

Man kan ikke uden videre kan bruge dækmaling fra én producent ovenpå grundingsolie fra en anden - i hvert fald ikke hvis man vil have en pro­duktgaranti. 

Til professionelt brug er man derfor i praksis nødt til at vælge en systembehand­ling, hvor de en­kelte produkter kommer fra samme producent. Der findes mange vin­dues­ma­ling­syste­mer på markedet, som er gan­ske udmærkede, hvis ar­bejdet vel at mærke udføres ordent­ligt!

Det er en myte at maleprodukterne er dårlige. Det gjaldt for de første generationer af vandige malinger, men generelt er de fleste produkter på markedet gode nok, hvis de anvendes korrekt.

Teknologisk Institut har undersøgt 25.000 vinduer og fundet frem til at det sjældent er maleprodukterne, der er år­sag til fejl på vinduer - det er næsten altid udførelsen eller konstruktionen (Projekt Vinduesmaling, 2001).

Malerlaugets forsøg

Københavns Malerlaug har brugt vinduerne på deres ejendom i Amaliegade til et forsøg med forskellige malesystemer - akryl, alkyd og linolie. Behandlingen er velbeskrevet, og vinduernes tilstand vurderes hvert år i 10 år. Vinduerne blev behandlet i 1999-2000

Principper for træbeskyttelse

 • Det er ikke selve malingen, der er afgørende for om behandlingen hol­der. 
  Malingen skal først og fremmest beskytte mod lysets nedbrydning, og så skal den selvføl­gelig se pæn ud. 
   
 • Den egentlige beskyttelse mod fugt (og dermed råd og svamp) ligger i grundingen. Er træet mættet med grundingsolie, betyder dækmalingen mindre.
   
 • Træet skal være sundt 
  - dårligt træ kan ikke behandles sundt.
 • Der skal lidt fungicid i behandlingen til udvendigt brug - uden fungicid holder behandlingen ikke ordentligt (hyppige behandlinger belaster både bygherren og miljøet) 
 • Arbejdet skal være udført ordentligt