Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Udarbejdet af:

Lading arkitekter
+ konsulenter A/S

Ingeniørfirmaet
Huset Hovmand ApS

Med støtte fra:

Erhvervs og Boligstyrelsen

Grundejernes Investeringsfond

Kontakt:

Telefon +45 4581 0108
info@viden-om-vinduer.dk

Kalfatringsfuger - Fuge om vinduer

Kalfatringsfugen er fuge mellem vinduets karm og facaden.

Traditionelt blev kalfatringsfuger udført ved stopning med værk (hørfibre) og mørtelfuger. På moderne vinduer er 'bløde fuger' det mest almindelige.

Kalfatringsfuger er ofte et svagt led i en facade med hensyn til varme- og lydisolering og indtrængende fugt. Utætheder gennem en fuge kan give både give træk og føre til fugtskader.

Kalfatringsfuger er udsatte for fugt og temperaturbevægelser. Uanset hvilken fuge der er tale om, har den en begrænset levetid, og skal enten skiftes eller repareres med jævne mellemrum. En fuge mod syd eller mod vest er mest udsat.

Hård fuge (mørtelfuge)

Hård fuge omkring vinduer (mørtelfuge)

 • den almindelige kalfatringsfuge til kitfalsvinduer
 • uelastisk - derfor er udstøbningen i geissfussen vigtig for tæthed og holdbarhed
 • bagstopning i værk (hørfibre eller mineraluld)
 • kræver at karmen er udført med geissfuss 
Listedækning

Listedækning

 • afdækning med lister bruges ofte på udskiftede vindue
 • ses også (som profilerede lister) på vinduer fra ca. 1910-30
 • listen kan dække over en stopning med værk (hørfibre eller mineraluld), over en blød fuge eller over en mørtelfuge
Blød fuge omkring vinduer

Blød fuge om vinduer

 • elastisk - kan følge bevægelser i facaden
 • diffusionslukket
 • ved udførelse er afrensning og påføring af primer kritisk
 • ældes ikke med ynde
Fugebånd

Fugebånd til vinduer

 • fugebånd der ekspanderer til den udfylder hele mellemrummet  - kan følge bevægelser i facaden
 • diffusionsåben
 • lidt pænere end elastiske fuger - ældes pænere
 • fugebånd er ikke egnet til fuger ved sålbænke, men kan kombineres med fugemasse 
 • ved udførelsen er det vigtigt at fugebånd ikke strækkes - at fugebånd ikke bøjes rundt om hjørner 

Ettrinsfuge

 • Vind- og vandtæthed i samme plan.
 • Det har den ulempe at den mindste sprække vil give anledning til at der trænger vand ind.

Totrinsfuge

 • vandafvisende "regnskærm" yderst
 • vindtæt fuge inderst 
 • Mellem den ydre regnskærm og isoleringen dannes et hulrum, så evt. ind-trængende vand vil løbe ned i stedet for at fortsætte ind i isoleringen.
 • Det er vigtigt at fugen mellem karm og sålbænk er trukket tilbage, så fugten kommer ned på sålbænken og ikke ned i fugen.