Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Reparation og montering af vinduer

Reparation og montering af vinduer omfatter de forskellige dele af vinduet, herunder reparation af vinduesrammer, beslag til vinduer montering af glas samt tætning ved montering af vinduer.

Ved træreparation af vinduer, repareres småskader med kitning eller afpropninger. ved de lidt større skader udføres udlusninger, hvo nedbrudt træ skæres væk og erstattes med sundt træ. I værste fald erstattes større dele af vinduet med nye ramstykker eller vinduesrammer.

Læs om træreparation af vinduer

Behandlingen af beslagene er et svagt punkt i en vinduesistandsættelse. Det ses jævnligt at træværket er istandsat efter alle kunstens regler, mens beslagene efter få år viser rustgennemslag.

Læs om reparation og montering af beslag

Overgangen mellem glas og ramme skal være tæt, så der ikke trænger vand ind. Det er et kritisk punkt, og skader på vinduer starter ofte her. På traditionelle kitfalsvinduer udføres overgangen med kit; på termovinduer bruges glasmonteringsbånd og glaslister.

Læs om glasmontering

Vinduer skal være tætte - dvs. at der ikke trænger luft ind udefra, hvis vinduer og ventiler er lukkede. Ved montering af vinduer vær opmærksom på utætheder der reglen stammer fra kalfatringsfugerne eller fra anslaget mellem karm og ramme.

Læs om tætning af vinduer