Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Projektering og tilsyn

I forbindelse med projektering og udbud fastlægges projektets forudsætninger, herunder niveau, omfang og udførelsesmetode samt produktvalg.

I udførelsesfasen føres tilsyn, og projektet justeres med de fornødne tilpasninger.

I projekteringen beskrives projektet systematisk med vinduestyper, udførelseskrav og omfang. Projekteringen danner derefter grundlag for udbud med indhentning af tilbud. 

Læs om projektering og udbud

Når arbejdet går i gang føres løbende tilsyn med projektet og der afholdes løbende byggemøder. Det er også først ved igangsætning af udførelsesfasen, at det er muligt at fastslå opgavens præcise omfang, hvor rådgiver og udførende på stedet får fælles forståelse for arbejdets udførelse.

Læs om tilsyn