Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Proces og planlægning

De fleste bygherrer har ikke noget klart billede af hvad det indebærer, når de henvender sig til en rådgiver for at få hjælp. Mange bygherrer er 'éngangsbygherrer', ikke mindst når det gælder vinduesrenovering.

Kontakten mellem bygherre og rådgiver

De to parter skal nå en fælles forståelse af, hvordan byggesagen skal tackles og løses; det kan tage tid, og dermed også penge, på et tidspunkt hvor finansieringen ikke er på plads og hvor bygherren kan have svært ved at se, hvad pengene bliver brugt til.

Forslag til beslutningsgrundlag

Derfor er der her et forslag til en "pakkeløsning" for et beslutningsgrundlag til at starte en projektering, som vil kunne bruges i de fleste almindelige vinduesrenoveringssager (beboelsesejendomme og tilsvarende på op til 2-4 opgange).

Forslag til "pakkeløsning" som beslutningsgrundlag:

  • En gennemgang på stedet med en foreløbig registrering (alle vinduer under ét) samt udarbejdelse af en tilstandsvurdering
  • Forslag til renovering, inkl. foreløbigt budget og forløbig tidsplan
  • En indledende snak med en af bygherrens repræsentanter,enten på stedet ved gennemgangen eller telefonisk
  • Fremlæggelse af ovennævnte på et (aften)møde - dvs. normalt et møde med boligforeningens bestyrelse eller administrator

Ovennævnte bør - hvis ikke helt særlige forhold gør sig gældende - kunne gennemføres med et tidsforbrug svarende til ca. 1½ dags arbejde + møde.
Med i pakkeløsningen er ikke evt. laboratorieundersøgelser for bly, Litopone eller svamp. Prissætning af flere alternative forslag vil normalt også være en tillægsydelse.

Det letter processen og fører til et bedre beslutningsgrundlag, hvis bygherren inden det første møde med rådgiveren har samlet relevant materiale og har gjort sig klart, hvilke forventninger han/hun/foreningen/beboerne har til resultatet.

Læs om bygherres forberedelse

Rådgivers forberedelse omfatter udarbejdelse og fremlæggelse af beslutningsgrundlag.

Læs om rådgivers forberedelse