Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Klargøring og afrensning af vinduer

Klargøring og afrensning er første skridt i istandsættelse af vinduer.

Vinduerne skal gøres klar til istandsættelse, herunder skal vinduerne afrenses.

Den ideelle afrensningsmetode findes ikke, dvs. den som er nem, effektiv og billig, og som ikke belaster miljø eller arbejdsmiljø. Hvilken metode man vælger vil altid være et kompromis mellem forskellige hensyn. 

Generelt:

  • Al løstsiddende maling skal afrenses. *)
  • Al fastsiddende maling skal afvaskes.
  • Al løstsiddende kit skal fjernes.
  • Rust skal fjernes.
  • Løstsiddende beslag skal demonteres.
  • Evt. skal glasset fjernes (hvis der skal foretages træreparationer, som nødvendiggør det.)

*) Hvis malingen indeholder Litopone, skal al maling afrenses. 

Højere udfaldskrav kan gøre at man vælger at afrense / demontere mere end det der 
teknisk set er nødvendigt.

Hvis glas og beslag skal de- og genmonteres, skal rammer, beslag og glas nummereres. Små unøjagtigheder kan betyde at beslag og glas ikke nødvendigvis passer helt på en anden ramme end den, de er lavet til.

Beslagene samles fx på en ståltrådsring. Glasset kan mærkes med overhead-marker ("tusch") eller malertape. 

Afrensning vil ofte være den mest belastende del af istandsættelsesprocessen for både arbejdsmiljø og miljø. Processen er lettest at styre ved værkstedsarbejde, men det kan være omfattende og dyrt.  Ved opmærksomhed og omhu vil det dog i de fleste tilfælde være muligt at holde styr på miljøet ved arbejde på byggepladsen.

Udvis især forsigtighed ved håndtering af vinduer, der har været malet med blyholdige malinger - følg Arbejdstilsynets anvisninger.

Læs nærmere om de forskellige afrensningsmetoder nedenfor.

Løstsiddende maling afrenses lettest ved skrabning, og skraberen vil ofte være første valg.

Læs om afskrabning  af vinduer

Slibning er ikke et entydigt begreb, men dækker over en række metoder, der går fra nænsom håndslibning til hårdhændet behandling med en vinkelsliber.

Læs om slibning af vinduer

Afrensning med varme er nok det primære valg ved afrensning af større områder med fastsiddende gammel malebehandling. 

Læs om afrensning af vinduer med varme

Ved afrensning af vinduer med mikrobølge benyttes en stor mikrobølgeovn. 

Afresningsmetoden er patenteret og udføres af Dansk Vinduesrenovering A/S.

Læs om afrensning af vinduer med mikrobølge

Problemet med udvendige beslag er ofte rust, mens de indvendige med årene får for meget maling, og derfor ikke fungerer ordentligt.

Læs om afrensning af beslag