Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Udarbejdet af:

Lading arkitekter
+ konsulenter A/S

Ingeniørfirmaet
Huset Hovmand ApS

Med støtte fra:

Erhvervs og Boligstyrelsen

Grundejernes Investeringsfond

Kontakt:

Telefon +45 4581 0108
info@viden-om-vinduer.dk

Istandsættelse af gamle vinduer

Istandsættelse af gamle vinduer kan være et omfattende  projekt, der kræver grundig planlægning og fagkyndig bistand til både planlægningfasen, projekteringsfasen og udførelsesfasen. 

Læs om istandsættelse af gamle vinduer i nedenstående punkter.

 

Proces og planlægning af istandsættelse og/eller udskiftning af vindue indeholder forskellige faser og en del beslutninger. Bygherre skal forberede sig og beslutte sig for valg af rådgiver og indgå dialog om arbejdets omfang. Rådgiver udarbejder beslutningsgrundlag med foreløbig vurdering, tidsplan, budget og handlingsplan forud for den egentlige projektering.

Læs om planlægning

Registrering og vurdering af tilstand i de gamle vinduer er forudsætningen for den efterfølgende detaljerede projektering og indhentning af tilbud på selve udførelsesfasen.

Læs om registrering og vurdering

I forbindelse med projektering og udbud fastlægges projektets forudsætninger, herunder niveau, omfang og udførelsesmetode samt produktvalg. I udførelsesfasen føres tilsyn, og projektet justeres med de fornødne tilpasninger.

Læs om projektering og tilsyn

Klargøring og afrensning er det indledende arbejde med istandsættelse af vinduerne. Når man vælger afrensningsmetode vil det være et kompromis mellem forskellige hensyn, bla. effektivitet, økonomi og miljøbelastning.

Læs om klargøring og afrensning

Reparation af vinduer omfatter typisk træreparationer, istandsættelse/udskiftning af beslag, glasmonteringer, tætning og malerbehandling af vinduet.

Læs om reparation og montering

Malingens primære funktion er at beskytte mod lysets nedbrydning og at se pæn ud, men det er grundingen, der skal forhindre at træet kan suge fugt. 

Læs om malerbehandling