Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Eksempler

Her ser du eksempler på forskellige udvalgte vinduer. For hvert vindue beskrives vinduets tilstand og hvilken behandling der anbefales ved totalistandsættelse.

Derudover gennemgås vindue for vindue en vurdering af årsag til vinduets tilstand og konkrete anbefalinger til udbedring.

Vinduet er et kitfalsvindue fra 1700-tallet.

Vinduet har en 10 år gammel linoliebehandling,der hænger i laser og har derudover en del rådskader.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et kitfalsvindue fra 1700-tallet.

Vinduet her en 5 år gammel linoliebehandling, der hænger i laser.

Vinduet har derudover nogle rådskader.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et ældre vidue af typen kitfalsvindue.

Vinduets træværk er sundt, men vinduet har en ældre malerbehandling med linolie, der kridter i overfladen.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et ældre kitfalsvidue i eg, med gammelt stærkt afskallende liniloebehandling.

Vinduet har specielle beslag.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et mindre vindue af typen kitfalsvindue. 

Vinduet har omfattende afskalninger, formentlig på grund af brug af pigmenttypen Litopone.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

 

Vinduet er et ældre kitfalsvindue.

Vinduet har meget tykke malinglag med afskalninger og krakelleringer. 

Læs om årsag og udbedring af vinduet

 

Vinduet er et nyere kitfalsvindue i en karnap på et ældre hus.

Vinduet har omfattende rådskader under en relativ pæn overflade.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et ældre kitfalsvindue.

Vinduet har omfattende rustgennemslag på beslag.

Vinduet her derudover muligvis råd under malingen.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et nyere kitfalsvindue (kopivindue).

Vinduet har rustskader og begyndende nedbrydning af træet.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et nyere kitfalsvinduei en ældre bygning.

Vinduets kit har mistet vedhæftningen og malingen løsner sig langs kitfalsene.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduespartiet har enkeltlagsglas og forskellige forsatsløsninger.

Vinduerne har gennemgået totalrenovering for 10-15 år siden der siden har haft med uheldige løsninger. 

Læs om årsag og udbedring af vinduespartiet

Vinduet er et 10-12 år gammelt kitfalsvindue (kopivindue).

Vinduet har mørk maling og er sydvendt, og vinduet har typiske småskader. 

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Originale trævinduer fra 1940´erne er i 1980´erne udskiftet til plastvinduer.

Plastvinduerne har fået en grim overflade der ikke kan rengøres.

Derudover er vinduerne energimæssigt ikke tidssvarende.

Læs om årsag og udbedring af vinduerne

Vinduet er fra 1960´erne med enkeltlags glas monteret m/ glaslister og koblede rammer. 

Vinduet har afskalninger på de nederste fugtbelastede dele af vindet.

Læs om årsag og udbedring af vinduet

Vinduet er et nyere termovindue i ældre hus.

Vinduet har udtørret træværk med manglende vedligehold.

Læs om årsag og udbedring af vinduet