Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Udarbejdet af:

Lading arkitekter
+ konsulenter A/S

Ingeniørfirmaet
Huset Hovmand ApS

Med støtte fra:

Erhvervs og Boligstyrelsen

Grundejernes Investeringsfond

Kontakt:

Telefon +45 4581 0108
info@viden-om-vinduer.dk

Viden om Vinduer

Viden om Vinduer indeholder en grundig gennemgang af gamle vinduer, nye vinduer, materialer, istandsættelse og udførelsesmetoder. Vi viser dig gode eksempler, konkrete anvisninger og andre relevante forhold om vinduer.

Viden om Vinduer er en guide for alle, der arbejder med vinduer og vinduesrenovering - såvel rådgiver som den private husejer.

Viden om Vinduer indeholder tekniske data og et omfattende billedmateriale, hvilket giver stor forståelse for både termer og begreber og et effektivt værktøj i forståelsen for processerne omkring istandsættelse af gamle vinduer og udskiftning af vinduer til nye vinduer.

Vinduer inddeles i forskellige typer alt efter vinduesformat, konstruktion vinduet er bygget efter og rudetype. Her gennemgås originale gamle vinduer med kitfals, nye vinduer der er en kopi af de gamle kitfalsvinduer, de forskellige forsatsløsninger, samt vinduer i forskellige materialer med termoruder.

Grundig gennemgang af vinduets konstruktioner og materialebestanddele, fra de forskellige træarter, glas og ruder, beslag, lister og malervarer, samt tilstødende bygningsdele.

Løbende vedligehold eller gennemgribende istandsættelse af de gamle vinduer ? 

Udskiftning eller istandsættelse - hvad skal man vælge? Hvornår skal man vælge det ene fremfor det andet? 

Se beskrivelse af en lang række udvalgte vinduer med skader,  få indblik i  årsagen til skaderne og hvad man gør ved dem. Hvert eksempel gennemgås detaljeret med løsninger til udbedring fra vurdering/beslutning over klargøring og træreparation til malerbehandling.

Her får du en historisk overblik over typer vinduer gennem tiden.

Fra blyindfattede vinduer fra før 1700-tallet over 1930´ernes funktionalisme og 1960-1970´ernes første generations termovinduer til de nye vinduer i fremtiden.